Lina Holmgren
Leg. psykolog 
Psykolog Göteborg

Välkommen!

Jag heter Lina Holmgren och är legitimerad psykolog, verksam i centrala Göteborg. Jag tar emot dig, eller er, som av något skäl önskar träffa psykolog

Till mig kan du, eller ni, komma för en kortare eller längre psykoterapi eller för enstaka konsultativa samtal.

Ingången i kontakten kan variera – det kan vara en vilja att förstå dig själv bättre, att ni i er parrelation önskar komma varandra närmre eller att du står inför ett viktigt val i livet. Det kan vara att du mår dåligt och besväras av lidande såsom oro, ångest, nedstämdhet, upplevd tomhet eller brist på mening. Kanske har det utlösts av en förlust eller någon annan händelse i ditt liv. Kanske vet du inte vad det beror på.

Hur det än är för dig, eller för er, så kan samtal vara ett sätt att navigera i situationen och genomarbeta de begränsningar som utgör hinder för att komma vidare.

Psykolog i Göteborg - psykoterapi och parterapi hos legitimerad psykolog. Psykodynamisk terapi, psykolog Lina Holmgren

PsykoteraPI

Vad är psykoterapi? När kan det vara till hjälp att tala med en psykolog?

En utgångspunkt är att det bakom varje psykiskt lidande finns något att förstå. Att gå i psykoterapi innebär att i utforskande samtal reflektera kring dig själv, vad du vill, behöver och värdesätter. Vilka föreställningar om den egna personen, andra och världen präglar dig? Hur har dessa uppkommit och vad får det för följd för din livsföring? Att i en trygg kontext och terapeutisk relation utforska mönster som verkar upprepa sig, sörja sådant som är och har varit smärtsamt, kunna välja och välja bort. Samtalen kan röra sig mellan dåtid, nutid och framtid.

Ett övergripande syfte blir att tydliggöra och bearbeta de inre hinder som står i vägen för att du ska kunna leva så som du vill och behöver för att må bra.

Parterapi i Göteborg - legitimerad psykolog Lina Holmgren

PARTERAPI

Idag är vanligt att par söker en tredje part för att få hjälp i sin relation.

Kanske har ni olika syn på vad det innebär att leva tillsammans, vart ni ska och vad ni vill, eller så präglas relationen av irritation, konflikt, stiltje eller slentrian. Det kan vara svårt att förstå varandra, eller så vill ni bara hitta ett nytt sätt att kunna tala med varandra, komma närmre och fördjupa er relation.

Ni är välkomna i vilket skede ni än befinner er i – förebyggande, för att stärka er relation, när ni befinner er mitt i något svårt eller när ni vill ha stöd i att gå skilda vägar. Om ni önskar träffa psykolog i Göteborg hittar ni mig på Kungsportsplatsen eller i Linné.

I en inledande fas träffas vi med fördel på ett gemensamt samtal, varsitt individuellt samtal och därefter på ett återgivningssamtal, där en analys ges av det ni beskrivit och vi gemensamt talar om vad som är möjligt att arbeta vidare med.

Om mig

Jag är legitimerad psykolog sedan år 2014 och specialiserar mig nu inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Tidigare erfarenhet har jag från specialistpsykiatri och primärvård. Jag har arbetat inom föräldrabarnhälsovård och i flera år på vårdcentral. Jag har också erfarenhet av arbete på en privat psykologmottagning. Utifrån denna bakgrund har jag vana av att möta många olika slags frågeställningar och problem.

Sedan år 2023 arbetar jag helt i egen regi och önskar du träffa psykolog i Göteborg är du välkommen att ta kontakt.

Jag har läst vid Göteborgs universitet och är utbildad i psykodynamisk terapi samt i kognitiv beteendeterapi. Jag har vidareutbildning i traumabehandling. Inom ramen för min specialistutbildning har jag studerat existentiell terapi samt psykologisk konsultation och handledning. 

I det psykoterapeutiska arbetet förhåller jag mig flexibelt till terapimetod, då forskning visar stöd för att detta angreppssätt är mest gynnsamt för utfallet. Vi utgår från din eller er livsberättelse, så att vi tillsammans hittar den samtalsform och det upplägg som är mest fördelaktigt utifrån de behov och önskemål som råder.

Jag har en humanistisk grundsyn och ser människan som meningsskapande, relationell och språklig. Jag utgår vidare från ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv, som lägger vikt vid det större sammanhanget - såsom hur vi formas av och påverkas av samhällelig, kulturell och tidslig kontext.

Psykolog Göteborg Lina Holmgren, psykoterapi och parterapi.

PRISER

 
 
 
 

Individuellt samtal, terapi/konsultation, dagtid, 45 min

950 SEK


Rabatterat pris individuellt samtal, dagtid (låg inkomst, tex arbetssökande, student, pensionär)

850 SEK

 

Individuellt samtal, kväll (efter 17:00), 45 min

1050 SEK


Inledande parterapi (gemensamt samtal 75 min, varsitt individuellt samtal 45 min, förberedande återgivning samt återkopplande samtal, 75 min)

5950 SEK

 

Parterapi session dag / parterapi session kväll, 75 min

1750/ 1950 SEK

 

Tjänster till företag och offentlig sektor på förfrågan, per timme 

fr 1475 SEK

 

Ovanstående tjänster kan vid önskemål ges på distans (video/telefon), till samma pris.

 

Kontakt

Fyll i dina uppgifter nedan för att boka en tid. Skriv gärna vilka tider du kan. Jag nås lättast på mail, men du kan också ringa mig på:

0739-791134

Namn E-post Meddelande Skicka in

Hitta

Jag finns på två adresser i centrala Göteborg, vid Kungsportsplatsen och i Linnéstaden.

Östra Larmgatan 15, Göteborg (Otterhällans institut)

Kastellgatan 24, Göteborg (Psykologmottagningen Kastellgatan: https://psykologkastellgatan.se/)
 

0739-791134

kontakt@psykologlinaholmgren.se