Parterapi Göteborg Psykolog Lina Holmgren

PARTERAPI

Det brukar vara fördelaktigt att inleda en parterapi med ett grundligt utforskande av relationen - hur relaterandet till varandra ser ut och vad det kan tänkas färgas av, vad som uppstår i er kommunikation, vad var och en av er har för behov samt vad ni önskar och behöver från varandra. För att skapa en så god förståelse för möjligt kan det vara lämpligt att efter ett första gemensamt samtal, träffas på varsitt individuellt samtal där var och en får utrymme att tala om er syn samt egna erfarenheter som kan sammanhänga med vad som utspelar sig i parrelationen. Efter det träffas vi igen på ett återgivningssamtal, där vi går igenom vad som framkommit och analyserar mönster, söker rucka på låsningar samt gemensamt tala om vad som är möjligt att arbeta vidare med.

Välkomna att höra av er om ni önskar träffa psykolog i Göteborg.

kontakt@psykologlinaholmgren.se